Navigation>
ET

Digitaliseerimise meistriklassi võit

19/06/2023
                       

Plaat Detaili 3-liikmeline meeskond osales Digitaliseerimise Meistriklassi programmis. Meeskonda kuulusid finants- ja arendusjuht Annika Valksaare, tegevjuht Karmo Lomp ning eritööde tehase tootmisjuht Hardi Piiroja.  

Meistriklass sai avalöögi 8. märtsil ning sealt edasi leidis aset 3-kuuline väga intensiivne õppimise ning õpitu praktiseerimise aeg. Meistriklassis osalemine eeldas väga head ajaplaneerimise oskust, sest programm oli tihe ning tähtaegadest kinnihoidmine oli eelduseks programmi edukaks läbimiseks.  

📊Meie meeskond osales Meistriklassis, et veelgi süsteemsemalt läbi mõelda oma ettevõtte digistrateegia ning paika panna edasine digitaliseerimise tegevuskava. Kõike seda sai teha asjatundjate juhendamise ja pilgu all. Lisaks määrati igale ettevõttele konkreetne mentor, kelle käest sai kogu programmi vältel juhiseid, nõu ning praktilisi näpunäiteid.  
Siinkohal suur-suur tänu meie suurepärasele mentorile Andro Kullerkupp-ile, kes aitas püsida meil õigel digiteekonnal ning kelle ideed ja mõtted olid meile suureks abiks. 

🥇 Programm lõppes tehtud töö kaitsmisega 5-liikmelisele žüriile. Plaat Detaili poolt tehtud tööd hinnati auväärse esimese kohaga. See tunnustus annab meile kindluse, et oleme õigel teel ning meie plaan edasiseks digitaliseerimiseks on läbimõeldud ning realistlik.

Programmist saadud teadmisi, kogemusi ja tööriistu saame kasutada digitaliseerimise projektide edukaks elluviimiseks ja riskide maandamiseks ka tulevikus.  

Digitaliseerimine ja nutikus on see, mis aitavad Eesti ettevõtteid hoida maailmakaardil 🗺 

EASi ja KredExi ühendasutus
BDA Consulting
Fotograaf: Maanus Kullamaa 

Viimased uudised