Navigation>
ET

Jätkusuutlikumat tulevikku luues

Me usume, et vastutustundlik ettevõtlus, keskkonnamõjude hindamine ning jalajälje vähendamine ei ole tulevikutrend, vaid sellega tuleb tegeleda siin ja praegu.

Oleme veendunud, et me meid ümbritsev keskkond ja rohelisus peaks olema olulisel kohal iga ettevõtte igapäevases tegevuses ning strateegias.

Plaat Detail on pühendunud rohelisema ja jätkusuutlikuma tuleviku loomisele nii üleüldiselt ühiskonnas kui ka mööblitööstuses. Meie jätkusuutlikkusele pühendumine on integreeritud nii äristrateegiasse kui ka igapäevastesse tegevustesse.

Kindlasti jätkame oma jätkusuutlike sammude jälgimist, uute eesmärkide seadmist ja edasiste arenemisvõimaluste uurimist meie jätkusuutlikkuse teekonnal.

Siin on meie siiani tehtud märkimisväärseimad sammud:

Süsinikujalajälje mõõtmine ehk süsinikuaudit

Mõõdame oma süsiniku jalajälge, tegeleme järjekindlalt süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisega ja kliimamuutuste mõju leevendamisega. 

2023

Liitusime Rohetiigriga

Rohetiiger on sektoritevaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on tasakaalus majanduse plaani koostamine, selle õpetamine ja rakendamine. Rohetiiger taotleb rohelist arenguhüpet Eesti ühiskonnas, tehes koostööd neljal suunal – ettevõtjad, avalik sektor, vabakond ja üksikisikud.

Rohetiiger.ee

2023

33%-line energiasääst

Koostöös ettevõttega qilowatt.it mõõtsime Plaat Detaili tootmisüksuste erinevate masinate energiatarbimist. Saime konkreetseid andmeid oma tarbimise kohta ning optimeerisime ja juhtisime elektriseadmeid nii, et need parimal ajal sisse lülituksid.
Koostöös Fuseboxi tarkvaraga, mis jälgib energiahindu ja nõudluse tippe, vähendasime energiakoormust ja vältisime kõrgeid hindu.

2023

Päikesepargi loomine . 615kw päikesepark , 1465 paneeli

Investeerisime päikeseparki, soojustasime katuse ning ehitasime uue alajaama.
Kokku on katusel 1465 päikesepaneeli.

2022-2023

FSC tootmise sertifikaat

FSC (Forest Stewardship Council®) ehk Metsahoolekogu on 1993. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas. FSC märki kandev toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust

2020

Tootmis- ja laoäpp

Nutiseadme rakenduse kasutuselevõtt tõi kaasa paberi kasutamise olulise vähenemise.

2015

FSC sertifikaat toormaterjali vahendamiseks

FSC (Forest Stewardship Council®) ehk Metsahoolekogu on 1993. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas. FSC märki kandev toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust

2014