Navigation>
ET

Brändid ja keskkonnasõbralikkus

30/06/2022
                        Fenix is CO2 neutral

Keskkonnasõbralikkus ja jätkusuutlikkus on järjest olulisemad aspektid brändi identiteedist ja ettevõtete arengustrateegiates.

Plaat Detaili poolt esindatavad kõrgsurvelaminaadi brändid (v.a Pfleiderer) kuuluvad Broadview Holding B.V. gruppi. Grupi üheks eesmärgiks on vähendada ökoloogilist jalajälge. Broadview grupi ja sinna kuuluvate brändide keskkonnasõbralikkuse filosoofia on „Do No Harm. Do Good. Do Better.“ ning kasutatakse Life Cycle Assessment (LCA) metoodikat, mis seisneb toote keskkonnamõju hindamises kogu toote elutsükli jooksul.

Broadview Gruppi kuuluvate brändide keskkonnamõju käsitlemine on läbipaistev.

Iga aasta avaldavad Broadview gruppi kuuluvad ettevõtted avaliku raporti (Sustainability Position Paper), kus on detailset näha ettevõtte mõõdetud keskkonnamõju, strateegia ja järgneva perioodi eesmärgid. Keskkonnamõju tähtsaimad mõõdikuteks on mõju kliima soojenemisele, energiatarbimine ning ettevõtte jalajälg veeressurssidele.

Meie esindatavate kõrgsurvelaminaadi brändide keskkonnasäästlikkusest:

Formica
Toote funktsionaalsuse maksimeeritakse minimeerides mõju keskkonnale.

Arpa
Võrreldes 2010. aastaga on Arpa energia- ja veetarbimine vähenenud 20% ja 48%, ladestatavate jäätmete osakaal on vähenenud –  58% on saanud 15%.Arpa eesmärk tootjana on 2026. aastaks vähendada emissiooni 50% võrra ning seejärel on eesmärgiks saavutada süsinikneutraalsus.

Arpal on ka keskonnasõbralik BLOOM tootesari, milles on fenooli sisaldust vaigus vähendatud kuni 50% ulatuses.

FENIX
Süsinikuneutraalne alates 2021. a detsembrist.

FENIXil on BLOOM tootesari, milles on fenooli sisaldust vaigus vähendatud kuni 50% ulatuses.

Trespa® TopLab® PLUS ALIGN
TopLab® PLUS ALIGN’is on fenoolvaigud asendatud 50% ulatuses naturaalse ligniiniga. Ligniin on looduslik polümeer, mis annab puidule jäikuse ja tugevuse. Ühtlasi on see tselluloosi tootmise kõrvalsaadus, mis muudab selle laialdaselt saadavaks.

Pfleiderer
Pfleidereri toodete valmistamiseks ei langetata ühtegi puud – kasutavad taaskasutatud puitu, tihtipeale mitu korda.

Pfleidereri puidusegu koosneb ainult ~15% metsade puidust, tavaliselt kõrvalsaadustest, nagu harvendusraie ja jääkpuit. Ülejäänud osa moodustavad saeveski jäägid nagu laastud, saepuru (eeltarbimise taaskasutatud materjal, ca 45%) ja materjal, mis tuleb lõpptarbijalt tagasi ja suunatakse ulatusliku ümbertöötlemise teel tagasi tootetsüklisse (tarbimisjärgne taaskasutatud materjali, ca 40%).
Pfleidereile on omistatud hulganisti sertifikaate –Blue Angel, Cradle to Cradle (C2C), FSC, Nordic Swan, PEFC.

Lisaks kõrgsurvelaminaatide keskkonnasäästlikkusele jälgime hoolikalt ka plaatmaterjalide päritolu ning kvaliteeti.
Sisumaterjalina kasutame Euroopa materjale, mis on Põhjamaa standarditega vastavuses.

Küsimuste ja päringute korral võtke julgesti ühendust.

Viimased uudised