Navigation>
LV

Preču zīmju ilgtspēja

13/07/2022
                       

Ekoloģija un ilgtspēja kļūst par aizvien svarīgāku preču zīmju identitātes un uzņēmumu attīstības stratēģijas daļu.

Vairums mūsu pārstāvēto augstspiediena laminātu preču zīmju pieder „Broadview Holding B.V.” grupai. Viens no svarīgākajiem grupas mērķiem – samazināt savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

„Broadview” grupas vides aizsardzības filozofija – „Nekaitēt. Rīkoties atbildīgi. Izdarīt vairāk.” Tiek izmantota arī produktu dzīves cikla vērtēšanas (DCV) metodoloģija, kas paredzēta, lai novērtētu izstrādājuma ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā.

Preču zīmes, kas pieder pie „Broadview” grupas, sniedz skaidrus pārskatus par savu ietekmi uz vidi.

Preču zīmes, kas pieder pie „Broadview” grupas, katru gadu publicē dokumentu par savu nostāju ilgtspējas jautājumos, kurā ir sīki aprakstīta viņu aprēķinātā ietekme uz vidi un vides aizsardzības stratēģiju, kā arī mērķus tuvākajam laikam. Tā svarīgākie aspekti – ietekme uz klimata sasilšanu, enerģijas patēriņš, kā arī ietekme uz ūdens resursiem.

Par mūsu pārstāvēto augstspiediena lamināta preču zīmju ekoloģisko ilgtspēju

„Formica”

Izstrādājuma funkcionalitāte – maksimāli palielināta, bet ietekme uz vidi – samazināta līdz minimumam.

„Trespa® TopLab® PLUS ALIGN”

Plātnēs „TopLab® PLUS ALIGN” 50 % fenola sveķu tika aizstāti ar dabisko lignīnu. Lignīns ir dabisks polimērs, kas piešķir koksnei stingrumu un izturību. Lignīns ir plaši pieejams, jo tas ir arī celulozes rūpniecības blakusprodukts.

Arpa
Salīdzinot ar 2010. gadu, Arpa elektrības patēriņš ir samazinājies par 20% un ūdens patēriņš par 48%. Atkritumu īpatsvars izgāztuvēs ir samazinājies no 58% uz 15%. Arpa mērķis kā ražotājam ir līdz 2026. gadam samazināt oglekļa emisiju par 50%, un pēc tam iecerēts nodrošināt oglekļa neitralitāti.
Arpa arī piedāvā videi draudzīgu BLOOM produktu līniju, kurā fenola saturs gumijā ir samazināts līdz pat 50%.

FENIX
Oglekļa neitralitāte tiek nodrošināta jau no 2021. gada decembra.
FENIX BLOOM kolekcijā ietilpstošajiem produktiem fenola saturs gumijā ir samazināts līdz pat 50%.

Bez augstspiediena laminātu ilgtspējas ir vērts pieminēt arī to, ka mēs rūpīgi pārbaudām arī citu mūsu plātņu ražošanā izmantoto materiālu izcelsmi un kvalitāti.

Materiāli, ko izmantojam plātņu ražošanā (kokskaidu plātnes, MDF, finieris u. tml.), ir Eiropas izcelsmes un atbilst Ziemeļvalstu standartiem.

Jaunākās ziņas