Navigation>
LV

FSC – ilgtspējīga mežu apsaimniekošana

13/07/2022
                       

Aizvien pieaug ar FSC marķējumu apzīmēto izejvielu un produktu atpazīstamība, pieprasījums un interese par tiem.

FSC (Forest Stewardship Council®) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas veicina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē.

1993. gadā dibinātā organizācija veicina vidi saudzējošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski perspektīvu pasaules mežu apsaimniekošanu.

Bez atbildīgas mežu apsaimniekošanas FSC standarts no 2021. gada ietver arī darba pamatnoteikumus, kas aizliedz jebkāda veida piespiedu darbu un diskrimināciju, bet sertificētajai organizācijai ir pienākums ievērot darbinieku tiesības apvienoties organizācijās un slēgt kolektīvos līgumus.

Par Jums nepieciešamiem produktiem ar FSC marķējumu sūtiet mums individuālu pieprasījumu pa e-pastu. Plašāk iepazīties ar FSC var šeit.

Jaunākās ziņas