Navigation>
LV

FENIX® ir oglekļa neitrāls

19/01/2022
                        Fenix is CO2 neutral

Ar lepnumu paziņojam, ka no 2021. gada 1. decembra FENIX® inovatīvie materiāli interjera dizainam ir oglekļa neitrāli.

Tas ir rezultāts mūsdienīgai efektīvai ražošanas sistēmai un produkta pārprojektēšanai, samazinot CO2 emisijas.

Balstoties uz kopējo Arpa Industriale ik mēnesi pārdoto kvadrātmetru daudzumu, FENIX veicinās atmosfērā izdalītā atlikušā CO2 samazināšanu, izmantojot oglekļa kompensācijas projektus.

Izvēlētais projekts oglekļa samazināsānai ir atkritumu pārstrādes iekārtas, kurās no poligoniem izdalās metāna gāze un tā tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai.

FENIX oglekļa dioksīda pēdas samazināšana un oglekļa neitralitātes sasniegšana ir būtiska mūsu ilgtermiņa ilgtspējības stratēģijas sastāvdaļa.

Mūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma uzlabošana ir ne tikai pareiza rīcība, bet arī būtiska zīmola darbības nepārtrauktībai.

Jaunākās ziņas